Ressurser

Her har vi samlet en rekke filer og linker som kan være nyttige for både foreldre og nye søkere.
Årsplan 2021 - 2022.pdf
PDF fil med barnehagens årsplan for 2021 - 2022
Barnehageportalen
Link til barnehageportalen på Haugesund Kommunes nettsider. Legg inn og følg opp dine søknader om barnehageplass.
Veiledningshefte for overgang fra barnehage til skole
Overgangsplan for alle barnehager i Haugesund Kommune
Vedtekter for Fjellstemmen Barnehage
Selskapsvedtekter etter Samvirkeloven og barnehagevedtekter etter Barnehageloven
Årsplan 2020 - 2021.pdf
PDF fil med barnehagens årsplan for 2020 - 2021