Ressurser

Her har vi samlet en rekke filer og linker som kan være nyttige for både foreldre og nye søkere.
Årsplan 2023 - 2024.pdf
PDF fil med barnehagens årsplan for 2023 - 2024
Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)
Her finner du informasjon om makspris, søskenmoderasjon samt moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.
Barnehageportalen
Link til barnehageportalen på Haugesund Kommunes nettsider. Legg inn og følg opp dine søknader om barnehageplass.
Veiledningshefte for overgang fra barnehage til skole
Overgangsplan for alle barnehager i Haugesund Kommune
Vedtekter for Fjellstemmen Barnehage
Selskapsvedtekter etter Samvirkeloven og barnehagevedtekter etter Barnehageloven