Våre avdelinger

Fjellstemmen Barnehage har fire små avdelinger med egen garderobe til hver avdeling. Her møter barna erfarne og godt utdannede personal. Vi legger vekt på å være godt bemannet og har derfor tatt i mot lærlinger de siste årene.

Avdelingene Tussene og Dvergene har barn i alderen 0 til 3 år. Her dannes grunnlaget for å kunne lære og oppleve videre i livet. Vi jobber mye med at barna skal få en grunnleggende trygghet og utvikle en positiv selvfølelse.

Avdelingene Vettene og Nissene har barn opptil 6 år. Her bygges det videre på det barna har lært de første årene. De får ta del i flere opplevelser og utflukter, og lærer å blir mer selvstendige. Også her er de sammen med trygge voksne som ser dem.

Tussene

Tussene er en av to småbarnsavdelinger. Her jobber Sylvia som pedagogisk leder, sammen med Tove, Wenche og Sølwi.

Kontakt oss gjerne på telefon 456 66 893

Tussene

Dvergene

Dvergene er den andre småbarnsavdelingen. Her møter du Lise Jorunn som pedagogisk leder, sammen med Gazime, Tuva og Marit.

Kontakt oss gjerne på telefon 470 36 011

Dvergene

Nissene

Nissene er en av to avdelinger for de eldste barna. Her jobber Monica og Mads som pedagogisk ledere, sammen med Cecilie.

Kontakt oss gjerne på telefon 402 87 002

Nissene

Vettene

Vettene er den andre avdelingen for de eldste barna. Her er det Kari som er pedagogiske leder, og har med seg Kjersti, Maren og Sheride. Vettene kalles gjerne "utegruppen", for de er ofte på tur!

Kontakt oss gjerne på telefon 402 87 001

Vettene