Om Fjellstemmen Barnehage SA

Fjellstemmen barnehage SA er et privatdrevet samvirkeforetak. Barnehagen startet opp i 1990. Vi gikk fra å være et andelslag til å være et samvirkeforetak august 2012.

Barnehagen har 4 små avdelinger med barn i alderen 0-6 år fordelt etter alder. Den ligger i naturskjønne omgivelser, allikevel kort avstand til alle aktiviteter i og rundt sentrum av Haugesund. I Fjellstemmen barnehage har vi et erfarent personale og god pedagogtetthet.

I Fjellstemmen barnehage er vi opptatt av at barnet skal få mange gode opplevelser, mye kunnskap og erfaring. Samtidig er det en ting som er enda viktigere, og det er at barnet skal utvikle en god selvfølelse, og på den måten kjenne seg som et verdifullt menneske. For at dette skal kunne skje må barnet bli møtt av voksne som forstår dem. Som bryr seg om dem og behandler dem med respekt. Personalet skal tenke på hva som er viktig for barnet her og nå, men også på sikt. Derfor vil vi i Fjellstemmen barnehage møte barna med tydelige grenser, masse kjærlighet og omsorg.

Hva betyr samvirkeforetak (SA)?

Fjellstemmen Barnehage er en privat barnehage drevet som et samvirkeforetak (SA). Foreldrene har et aktivt eierskap til barnehagen, og et eventuelt overskudd kommer virksomheten og dermed barna til gode. Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.

Vår visjon er "vi spiller på lag". Dette innebærer at vi legger vekt på relasjon og kommunikasjon mellom alle individer. Personal, foreldre og barn må være samstemt for at det skal være en god plass å være! Vi ønsker også et nært og godt samarbeid med foreldrene når det gjelder påvirkningskraft på selve driften av barnehagen. Fjellstemmen Barnehage drives av foreldre som sitter i styret, sammen med representanter fra barnehagen.

Faglig tilnærming

Mange barn tilbringer mye tid i barnehagen, og da blir kvaliteten på den tiden som tilbringes der ekstra viktig. Vi er opptatt av at læring skal foregå på en annen måte i barnehagen enn i skolen og vi tror at barn som trives, utvikler seg og klarer seg bedre i senere skolegang. Ønsker du mer informasjon om vår faglige tilnærming, klikk her.

Aktiviteter og tradisjoner

For at barna skal trives tror vi det er viktig med faste rutiner og faste dagsprogram, hvor de vet hva som skal skje og hvordan det skal skje. For de minste barna kan det være vel så spennende å undersøke en sølepytt, fremfor å reise på en eksotisk utflukt. Men et barnehageår er langt, og vi har også tid til en rekke aktiviteter og tradisjoner. Klikk her for å lese litt om forskjellige aktiviteter og tradisjoner vi driver med.

Uteområder

Da vi i 2016 - 2017 oppgraderte alle våre uteområder valgte vi å la busker, stein og andre naturmaterialer dominere. Barna har rikelig tilgang til naturlige materialer som småstein, pinner og blader på uteområdet. Vi tror barn blir mer kreative når de har tilgang til litt natur. For mer informasjon om våre flotte uteområder, klikk her.

Måltider

Et sunt og variert kosthold er grunnlaget for god utvikling. Klikk her for å lese mer om våre gode og varierte måltider.