FJELLSTEMMEN BARNEHAGE SA

Logg inn for å se alt innhold
 • Tips til å støtte barnets utvikling

  26/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Her finner dere gode tips til å støtte barnet i dets utvikling, ta en titt https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/

 • INFORMASJONSKILDE

  04/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

  https://nb-no.facebook.com/Fjellstemmen-Barnehage-1096311130400391/


  Vi bruker nå Facebook som hoved informasjonskilde.

   

 • Søke barnehageplass?

  18/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

  Hei!

  Kanskje du som leser dette er mor eller far, som for første gang skal søke barnehageplass til ditt barn? mulig du har vert innom mange nettsider på ulike barnehager å prøver å finne ut hvilken barnehage du skal søke på førsteplass? noen har fokus på musikk, andre på motorikk og friluftsliv andre igjen på drama og musikk.., men det du kanskje synes er aller viktigst er, hvordan blir barnet ditt sett, får de god omsorg? og hvordan er de voksne som jobber i barnehagen? Ta gjerne turen innom til oss i Fjellstemmen barnehage og slå av en prat, onsdager har vi ekstra god tid til dette, spør gjerne etter Lise Jorunn.

  Fjellstemmen barnehages visjon er " vi spiller på lag" i det, ligger det et ønske om, å skape en god relasjon til dere foreldre, hvor vi sammen jobber for å sikre barnet en god hverdag og en god utvikling. Det er ikke alltid hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.

  Søknadsfrist 15.02.17 www.haugesundkommune.no

   

   

 • STAFETTLOGG

  05/09/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  Her ser dere hvordan det i Haugesund kommune samarbeides rundt barn som trenger ekstra oppfølging; STAFETTLOGGEN:

  https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXg5Lq9vfOAhWEZCwKHU_XBs0QuAIIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQZ6MShGkC5I&usg=AFQjCNFLcoVYxAGmLZmVUA6DsA9fP2Rarw

 • ÅPNINGSTIDER

  05/09/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Hei hos oss har vi åpningstid fra 7.00-16.30

  vi har mulighet til å utvide med et kvarter om morgen og ettermiddag dersom dere melder behov 2 dager i forveien 

 • VELKOMMEN

  17/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Hei, nå er det nye barnehageåret alt i gang. Vi her i barnehagen opplever at årets tilvenning har gått veldig fint så langt. Vi ser frem til et nytt år med fine opplevelser og gode hverdager. Har du spørsmål til oss ring: 52714915 (kontor), 47036011 (Dvergene), 40287002(Nissene), 40287001(Vettene), 45666893Tussene

  Les årsplan dokumentet ligger i  høyre marg 

 • BASAR

  04/05/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi takker for godt oppmøte og alle bidrag i forbindelse med basaren

  Vi fikk inn over kr 13000 netto. Disse skal sendes til vårt fadderbarn i bangladesh og noe vil gå til lokalt arbeid for eldre.

 • Svømmeopplæring

  25/04/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Les om svømmetilbudet bara får det siste året i barnehagen (i dokumentmappen til høyre)

  Denne svømmeopplæringen kommer i tillegg til den badingen alle barna på de store avdelingene får være med på. 

 • 20/04/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  les om IOGT sitt arbeid for deg som ofte er alene med barn- se dokument i høyre marg

 • Mattilbud i barnehagen

  14/03/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Hos oss får barna varmmat hver dag, i tillegg til et brødmåltid og frukt

  Det meste av varmmaten er lagd fra bunn. Det kan være supper, grøt, ulike gryteretter og vanlig husmannskost som kjøttkaker, kylling og fisk med poteter og grønsaker. Ofte har vi hjemmebakt brød eller rundstykker til suppene. velbekomme

 • BLYANTGREP

  02/11/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText


  I disse dager er det fokus på at mange 1 klassinger sliter med feil blyantgrep. Feil blyantgrep kan være til hinder for flyt i skrivingen og gi feil belastning av hånd, armer, nakke. Korrigering er derfor viktig, men tar ofte lang tid.


  Selv om vi ikke skal drive skriveopplæring i barnehagen, kan vi jo bidra til at barn lærer riktig blyantgrep i første omgang. Ved bruk av metoden skrivedans lærer barna riktige, flytende skrivebevegelser.


  Ved bruk av skrivedans er bedre konsentrasjonsevne ett av resultatene. Det legges spesiell vekt på å trene opp den sosial-emosjonelle utviklingen og at barna utvikler et positivt selvbilde.

  Et viktig aspekt ved denne metoden er at den passer godt sammen med teorien om sanseintegrasjon og med faget ergoterapi.   


 • Svømme opplæring

  02/11/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
   


   Alle femåringene i barnehagen skal få svømmekurs med instruktører fra Haugesund svømmeklubb 10-12 ganger, 1 gang pr. uke. 


   


 • FAGPRØVE

  10/03/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi vil gratulere Marit Milje og Elin Sørvik med fagbrev i Barne- og ungdomsarbeider faget!!

  Nå er vi godt bemannet med fagfolk i Fjellstemmen barnehage 

 • Stafettlogg

  03/09/2014

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Fra høsten 2014 vil Haugesund kommune starte opp et interaktivt samarbeidsverktøy – ”stafettloggen”, som har til hensikt å trygge samarbeidet rundt barnets utvikling ved behov. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)

  les mer ved å trykke på dokumentet merket med stafettlogg, i høyremarg. 

 • 14/01/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  informasjon om spesialpedagogiskhjelp http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/

 • velkommen

  27/08/2014

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi takker alle som har valgt fjellstemmen barnehage for sitt barn, vi gleder oss til å bli godt kjent med alle de nye familiene. Det vil bli lagt ut årsplan på denne siden, den inneholder også merkedager som gjelder for hele året.

 • opptak av nye barn

  21/01/2014

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Hei, vurderer du om du skal søke barnehageplass i Fjellstemmen? kom gjerne innom en dag for omvisning å en prat. Her kan du spør etter Anita eller Lise Jorunn. Evt. ta kontakt på telefon 52714915

 • velkommen

  17/09/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Denne uken ønsker vi nye studenter fra HSH velkommen til Fjellstemmen. Vi har lang erfaring med opplæring av førskolelærer studenter, det som fra nå vil bli kalt barnehagelærere. vi opplever det som positivt både for barnehagen som organisasjon og for ungene spesielt, å ha studenter. Vi får nye innspill og barna får mange fine opplevelser.

 • IA

  24/01/2011

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Fjellstemmen barnehage er for en stund tilbake blitt IA bedrift. les mer på www.nav.no

  Positive erfaringer så langt

 • Reklamefilm

  13/01/2011

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Skriv tekst her