FJELLSTEMMEN BARNEHAGE SA

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • FORSIKRING AV BARN

  14/09/2016

  I høyre marg finner dere brosjyren, fra if om barneforsikringen som gjelder for barnehagens barn.

  dere kan også lese mer på http://www.if.no/  

 • STAFETTLOGG

  05/09/2016

  Her ser dere hvordan det i Haugesund kommune samarbeides rundt barn som trenger ekstra oppfølging; STAFETTLOGGEN:

  https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXg5Lq9vfOAhWEZCwKHU_XBs0QuAIIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQZ6MShGkC5I&usg=AFQjCNFLcoVYxAGmLZmVUA6DsA9fP2Rarw

 • ÅPNINGSTIDER

  05/09/2016

  Hei hos oss har vi åpningstid fra 7.00-16.30

  vi har mulighet til å utvide med et kvarter om morgen og ettermiddag dersom dere melder behov 2 dager i forveien 

 • VELKOMMEN

  17/08/2016

  Hei, nå er det nye barnehageåret alt i gang. Vi her i barnehagen opplever at årets tilvenning har gått veldig fint så langt. Vi ser frem til et nytt år med fine opplevelser og gode hverdager. Har du spørsmål til oss ring: 52714915 (kontor), 47036011 (Dvergene), 40287002(Nissene), 40287001(Vettene), 45666893Tussene

  Les årsplan dokumentet ligger i  høyre marg 

 • BASAR

  04/05/2016

  Vi takker for godt oppmøte og alle bidrag i forbindelse med basaren

  Vi fikk inn over kr 13000 netto. Disse skal sendes til vårt fadderbarn i bangladesh og noe vil gå til lokalt arbeid for eldre.

 • Svømmeopplæring

  25/04/2016

  Les om svømmetilbudet bara får det siste året i barnehagen (i dokumentmappen til høyre)

  Denne svømmeopplæringen kommer i tillegg til den badingen alle barna på de store avdelingene får være med på. 

 • 20/04/2016

  les om IOGT sitt arbeid for deg som ofte er alene med barn- se dokument i høyre marg

 • Mattilbud i barnehagen

  14/03/2016

  Hos oss får barna varmmat hver dag, i tillegg til et brødmåltid og frukt

  Det meste av varmmaten er lagd fra bunn. Det kan være supper, grøt, ulike gryteretter og vanlig husmannskost som kjøttkaker, kylling og fisk med poteter og grønsaker. Ofte har vi hjemmebakt brød eller rundstykker til suppene. velbekomme

 • 18/01/2016

  Hei!

  Kanskje du som leser dette er mor eller far, som for første gang skal søke barnehageplass til ditt barn? mulig du har vert innom mange nettsider på ulike barnehager å prøver å finne ut hvilken barnehage du skal søke på førsteplass? noen har fokus på musikk, andre på motorikk og friluftsliv andre igjen på drama og musikk.., men det du kanskje synes er aller viktigst er, hvordan barnet ditt blir sett, får de god omsorg? og hvordan er de voksne som jobber i barnehagen? Ta gjerne turen innom til oss i Fjellstemmen barnehage og slå av en prat.Spør gjerne etter Lise Jorunn eller Ania.

  Fjellstemmen barnehages visjon er " vi spiller på lag" i det, ligger det et ønske om, å skape en god relasjon til dere foreldre, hvor vi sammen jobber for å sikre barnet en god hverdag og en god utvikling. Det er ikke alltid hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.

  Søknadsfrist 15.02.16 http://www.haugesundkommune.no/

 • 27/01/2016


  SOSIAL KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON

  Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen.

  For heller ikke sosial kompetanse er medfødt. Det kommer heller ikke av seg selv, den oppstår ikke gjennom modning eller tilfeldig læring. Den må tilegnes gjennom målrettet læring og egen erfaring gjennom deltakelse (Rammeplan for barnehage, Steg for steg,1991 ).

  Grunnen til at vi i Fjellstemmen barnehage ønsker å jobbe med sosial kompetanse, trygge barn med god selvfølelse. Vi ønsker at barna skal greie å sette ord på ulik følelser, kjenne følelsene igjen hos andre og vise omsorg for hverandre.

  I Fjellstemmen barnehage er vi opptatt av at barnet skal få mange gode opplevelser, mye kunnskap og  utvikle seg. Samtidig er det  en ting som er enda viktigere, og det er at barnet skal utvikle en god selvfølelse, og på den måten kjenne seg som et verdifullt menneske.  For at dette skal kunne skje må barnet bli møtt av voksne som forstår dem. Som bryr seg om dem og behandler dem med respekt. Den voksne skal tenke på hva som er viktig for barnet her og nå, men også på sikt. Derfor vil de voksne i Fjellstemmen barnehage møte barna med tydelige grenser, masse kjærlighet og omsorg.

  For å tydeliggjøre hva vi mener ønsker vi å henvise til Maslows behovspyramide.   


   Nederst i pyramiden finner vi behovet for mat, stell og søvn I barnehagen hos oss blir derfor barna servert varm mat hver dag. i tillegg får de også et brødmåltid og frukt. Dette fordi vi mener et sunt og variert kosthold er grunnlaget for god utvikling. På småbarnsavdelingene blir det også lagt vekt på at barna får den søvnen de trenger, og at stellet blir en positiv opplevelse.


  Behovet for sikkerhet og trygghet er viktig både for barna, men også for foreldrene. Vi legger stor vekt på at de ytre rammene skal være trygge slik at barna ikke skal bli utsatt for unødvendig fare. Årlig har vi lekeplassinspeksjon på uteområdet, og hms kontroller gjennom bedriftshelsetjenesten for å sikre trygge omgivelser for barna og personale. For at barna skal bli godt ivaretatt har vi god bemanning og høy pedagog tetthet.


  Tilhørighet og kjærlighet er også et av de grunnleggende behovene. I Fjellstemmen barnehage deler vi derfor barnegruppene inn i avdelinger. Fo Vi vet at de å være en del av en liten gruppe, med de samme stabile voksne hver dag skaper, trygghet for små barn.


  Vi voksne som er på avdelingene blir glade i barna og legger vekt på at de skal oppleve kos, glede og varme i hverdagen. Vi ser at disse holdningene fra oss voksne smitter over på samspillet barna i mellom, de blir glad for å se hverandre om morgenen og noen utvikler vennskap som varer.


  Selvaktelse og status er også viktig å kjenne på for barna. Personalets oppgave å fremheve det enkelte barnet i gruppa. Ikke bare for hva de er gode til, men at de er viktige og verdsatt for akkurat den de er. Det at barna opplever at de voksne på avdelingen støtter og veileder dem selv om de gjør noe galt, er med og utvikle selvfølese fremfor bare selvtillit (”jeg er verdifull, selv om det jeg gjorde nå var galt”).


  Først etter at disse første behovene er tilfredsstilt kan vi begynne å jobbe med selvrealisering. Som å stå frem i en gruppe, ha konkurranser og ulike prosjekter.


  Behovene i pyramiden vil gli over i hverandre. Noen ganger når barna står over for utfordringer vil det søke trygghet og varme fra de voksne. Da er det viktig at de voksne er tilstedeværende og ser hva barna trenger,


   

  Øve opp ferdigheter i empati, mestring av sinne og problemløsing.

   

   

   


   


 • jul i barnehagen

  08/12/2015

  11. desember blir det lucia feiring i barnehagen  ( se mer info i årsplan)

  De store avdelingene har vert på kirke beøk og vi har hatt ulike adventsaktiviteter allerede.

  Dette er kjekke aktiviteter for barna, samtidig er det aller viktigeste at hverdagene i adventstiden er preget av ro og kos. Vi ønsker minst mulig stress i barnehagen. fokuset skal ikke være på hvor mange og fine gaver barna lager , men på hvor godt samspillet har vært i aktiviteten.

  vi ønsker barn og foreldre en fin førjulstid.

   

   

   

 • BLYANTGREP

  02/11/2015


  I disse dager er det fokus på at mange 1 klassinger sliter med feil blyantgrep. Feil blyantgrep kan være til hinder for flyt i skrivingen og gi feil belastning av hånd, armer, nakke. Korrigering er derfor viktig, men tar ofte lang tid.


  Selv om vi ikke skal drive skriveopplæring i barnehagen, kan vi jo bidra til at barn lærer riktig blyantgrep i første omgang. Ved bruk av metoden skrivedans lærer barna riktige, flytende skrivebevegelser.


  Ved bruk av skrivedans er bedre konsentrasjonsevne ett av resultatene. Det legges spesiell vekt på å trene opp den sosial-emosjonelle utviklingen og at barna utvikler et positivt selvbilde.

  Et viktig aspekt ved denne metoden er at den passer godt sammen med teorien om sanseintegrasjon og med faget ergoterapi.   


 • Svømme opplæring

  02/11/2015

   


   Alle femåringene i barnehagen skal få svømmekurs med instruktører fra Haugesund svømmeklubb 10-12 ganger, 1 gang pr. uke. 


   


 • FORELDREMØTE

  19/10/2015

  Vi inviterer alle foreldre i barnehagen til spennende foreldremøte på gamle slakthuset. Temaet er ros og oppmuntring. Dette blir kjekt. påmeldingslister henger i garderobene.

 • 22/01/2015

 • 07/09/2015

  Har du rett på reduksjon i foreldrebetalingen?

  les i dokument i høyremarg

 • Besøk

  22/04/2015

  Hei, er du en av de som har fått plass til ditt barn i Fjellstemmen barnehage til høsten?

  Da vil du få telefon eller brev om besøksdag en gang i mai/juni.

  Dersom du ha lyst å komme innom på et uformelt besøk før det, er det bare å stikke innom når som helst å hilse på oss. Det setter vi stor pris på 

 • FAGPRØVE

  10/03/2015

  Vi vil gratulere Marit Milje og Elin Sørvik med fagbrev i Barne- og ungdomsarbeider faget!!

  Nå er vi godt bemannet med fagfolk i Fjellstemmen barnehage 

 • ÅPNINGSTIDER

  23/02/2015

  Våre åpningstider er: 7.00-16.30

  ved behov kan vi strekke dette tidspunktet med et kvarter morgen og ettermiddag 

 • Stafettlogg

  03/09/2014

  Fra høsten 2014 vil Haugesund kommune starte opp et interaktivt samarbeidsverktøy – ”stafettloggen”, som har til hensikt å trygge samarbeidet rundt barnets utvikling ved behov. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)

  les mer ved å trykke på dokumentet merket med stafettlogg, i høyremarg. 

 • 02/11/2015

  Vi ønsker at barna skal bli glad i sunn og god mat, hos oss får barna varm mat hver dag i tillegg til et brødmåltid og frukt

   

 • 14/01/2015

  informasjon om spesialpedagogiskhjelp http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/

 • Søke barnehageplass?

  07/01/2015

  Hei!

  Kanskje du som leser dette er mor eller far, som for første gang skal søke barnehageplass til ditt barn? mulig du har vert innom mange nettsider på ulike barnehager å prøver å finne ut hvilken barnehage du skal søke på førsteplass? noen har fokus på musikk, andre på motorikk og friluftsliv andre igjen på drama og musikk.., men det du kanskje synes er aller viktigst er, hvordan blir barnet mitt sett, får de god omsorg? og hvordan er de voksne som jobber i barnehagen? Ta gjerne turen innom til oss i Fjellstemmen barnehage og slå av en prat, onsdager har vi ekstra god tid til dette, spør gjerne etter Lise Jorunn.

  Fjellstemmen barnehages visjon er " vi spiller på lag" i det, ligger det et ønske om, å skape en god relasjon til dere foreldre, hvor vi sammen jobber for å sikre barnet en god hverdag og en god utvikling. Det er ikke alltid hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.

  Søknadsfrist 15.02.15 www.haugesundkommune.no

   

 • obs!

  20/10/2014

  Hei, vi har problemer med telefonen i dag, det er ikke mulig å ringe inn til barnehagen

  vi gjør oppmerksom på at alle avdelingene har mobil telefon, og kan derfor nå dere dersom det skulle være noe.

  Trenger du å komme i kontakt med barnehagen ring:

  Dvergene:470 36 011

  Nissene:402 87 002

  Tussene:456 66 893 

  Vettene: 402 87 001

 • velkommen

  27/08/2014

  Vi takker alle som har valgt fjellstemmen barnehage for sitt barn, vi gleder oss til å bli godt kjent med alle de nye familiene. Det vil bli lagt ut årsplan på denne siden, den inneholder også merkedager som gjelder for hele året.

 • takk for i år

  17/06/2014

  Vi i Fjellstemmen barnehage  takker for et fint barnehage år, og ønsker alle god sommer. Vi ser allerede frem til høsten og har hatt besøk av de fleste nye som skal begynne til høsten. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 52 71 49 15dersom du lurer på noe. Dvergene sin telefon er ute av drift for øyeblikket, vi legger ut en melding her når den er reparert.

 • BASAR

  28/04/2014

  Hei, vi ønsker alle velkommen til vr årlige basar!!

  onsdag 30.04.14 kl 13.30-15.30

  Inntektene går til vre to fadderbarn i Bangladesh

 • foreldremøte

  04/02/2014

  i margen under dokumenter finner dere innkalling til foreldremøte med linker til mer info om verktøykassen.

 • opptak av nye barn

  21/01/2014

  Hei, vurderer du om du skal søke barnehageplass i Fjellstemmen? kom gjerne innom en dag for omvisning å en prat. Her kan du spør etter Anita eller Lise Jorunn. Evt. ta kontakt på telefon 52714915

 • LEDIG STILLING

  03/12/2013

  FØRSKOLELÆRER 70% FAST STILLING Fjellstemmen barnehage i Haugesund, søker førskolelærer i 70 % fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. februar 2014. Vi ser etter en person som er, blid, engasjert og har gode samarbeids egenskaper. Søknadsfrist: 17.12.13 Søknad sendes til Fjellstemmen barnehage SA Eivind Nielsens gate 25 5532 HAUGESUND Eller post@fjellstemmen.no For mer info ta kontakt med Anita Storesund på Tlf 52 71 49 15

 • velkommen

  17/09/2013

  Denne uken ønsker vi nye studenter fra HSH velkommen til Fjellstemmen. Vi har lang erfaring med opplæring av førskolelærer studenter, det som fra nå vil bli kalt barnehagelærere. vi opplever det som positivt både for barnehagen som organisasjon og for ungene spesielt, å ha studenter. Vi får nye innspill og barna får mange fine opplevelser.

 • 10.09.13

  10/09/2013

  Velkommen til foreldremøte i kveld kl 20.00 - 21.30

  møtes på fellesrommet

 • Årsplan

  20/08/2013

  Hei, den nye årsplanen er lagt ut i menyen til høyre der finner dere merkedatoer og annen informasjon om hvordan vi jobber.

  Vi vil i år kunne tilby musikk, med musikk pedagog fredager.

 • nytt barnehageår

  20/08/2013

  Nytt barnehage år er alt i gang, vi ser frem mot et godt samarbeid. Minner om vår visjon "Vi spiller på lag" vårt ønske er å ha en god dialog med dere foreldre for å styrke utviklingen til barnet.

 • BASAR

  18/04/2013

  BASAR torsdag 25.april 13.30-15.30

  Alle er hjertelig velkommne

  Bakgrunnen for basaren har vert å samle inn penger til våre to fadderbarn i Bangladesh. De siste årene har vi hatt så stort overskudd at vi i tilleg har kunnet støtte lokale hjelpeorganisasjoner

 • planting

  18/04/2013

  Takk for alle fine planter, til plantedagen! Barna vet veldig godt hvilke plante som er sin og de har passet godt på i dag Det har forøvrig ikke vert nødvendig med vanning i dag....

 • påske

  19/03/2013

  Det nermer seg påske i barnehagen. Vi ønsker velkommen til påskefrokost fredag 22.03.13

  kl 7.30-9.00 vi har åpent mandag og tirsdag i påskeuken. Onsdagen er det stengt. I paskedagene er avdelingene slått sammen.Vi legger vekt på fine dager med god lek på tvers av avdelingene.

 • 19/03/2013

  De som har tildelt plass i barnehagen for året 2013/2014

  mottar i disse dager et brev. Vi ønsker dere hjertelig velkommen innom en dag for å se på barnehagen og hilse på de ansatte. Ta kontakt med Anita eller Lise Jorunn

 • Godt nyttår

  15/01/2013

  Vi er alt godt i gang med det nye året, vi vil minne om noen datoer som er verdt å merke seg i vårhalvåret

  28.01 Planleggingsdag

  22.02 karneval

  28.02 planleggingsdag

  22.03 påskefrokost 7.30-9.00

  25.04 Basar

  10.05 planleggingsdag

  16.05 17. mai feiring

  13.06 besteforeldrekaffe

   

 • Julehilsen

  19/12/2012

  Ønsker dere alle en riktig god jul! Håper det blir en fredelig jul, med mye kos og gøy både inne og ute. Masse sol, snø og aking :-)  Mange voksne og barn skal ha ferie i over ei uke. Nyt dagene, så sees vi neste år... Takk for godt samarbeid i året som har gått, og takk for tilitten!

   

   

 • En liten tankevekker...

  22/10/2012

  "Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life beliving that it is stupid."

  Albert Einstein

   

 • Velkommen til nytt barnehageår

  21/08/2012

  Hei, nå er det nye barnehageåret alt i gang. Vi her i barnehagen opplever at årets tilvenning har gått veldig fint så langt. Vi ser frem til et nytt år med fine opplevelser og gode hverdager. Har du spørsmål til oss ring: 52714915

 • Sommeferie

  04/06/2012

  Det nærmer seg nå ferie for store og små. Vil takke for samarbeidet vi har hatt dette barnehageåret. Ønsker dere alle en kjempefin sommer, så sees vi igjen etter ferien. Til de som skal begynne på skolen vil vi si takk for årene som dere har vært her i Fjellstemmen, ønsker dere lykke til videre, å håper dere har mange gode minner og opplevelser som dere tar med dere videre i livet. Håper dere tar turen innom på besøk av og til!

  Nyt sommer sol og ferie :-)

  Mvh.

  Personalet i barnehagen!

 • Parkeringsplassen

  04/06/2012

  Når det gjelder parkeringsplassen vår, står den igjen på stedet hvil. Den har sunket en del, vil derfor stå til over sommeren for å se hva som skjer. Vi kan ikke asfaltere før den "holder seg i ro".

 • 17. mai feiring i barnehagen

  15/05/2012

  I Fjellstemmen barnehage feires 17. mai blandt barn og personalet 16. mai. De eldste jentene danner eget drillkorps, og guttene står for dagens tale. Alle vi andre får være med i tog. Vi koser oss med aktiviteter, pølser og is etter toget. Hurra for 17. mai!

   

 • opptak

  06/03/2012

  Vi har nå mottat søker listene og jobber med opptak av nye barn for barnehage året 2012-2013 Tilbakemelding innen utgangen av april.

 • søknadsfrist

  17/01/2012

  Vi minner om søknadsfrist for barnehageplass 15. februar.Har du lyst å komme innom å ta en titt på barnehagen, er du hjertelig velkommen. Spør etter Anita eller Lise Jorunn. mandager og tirsdager har vi ekstra god til å vise dere rundt.

 • nyttår

  03/01/2012

  Hei, igjen godt nyttår til alle sammen fra oss i barnehagen.

  Vi vil minne om merkedager utover året. Det er mulig å printe ut en oversikt fra årsplanen (se i høyre marg på denne side) 30.01 er første planleggingsdag. Da skal hele personalet på kurs - barn og tilknyttning.

 • jul

  20/12/2011

  Personalet i Fjellstemmen ønsker alle foreldre, barn og sammarbeidspartnere God jul og godt nytt år!

  Til eventuelle nye søkere minner vi om søknadsfrist 15. februar.

 • juletrefest

  08/12/2011

  juletrefesten er avlyst

   

  su

 • juletrefest

  08/12/2011

  Skriv tekst her

 • JUL I FJELLSTEMMEN

  28/11/2011

  Viktige datoer å merke seg i Desember:

  13.12 Lucia 7.45

  15.12 Julebord/Nissefest

  21.12 kalkun måltid for alle avdelinger

  se månedsplanene for andre datoer som gjelder for avdelingene.

 • trommemannen

  08/11/2011

   i dag får vi besøk av tromme mannen, barna er klar for sang og musikk kl 11.30

   

 • teater

  31/10/2011

  I Oktober og november blir det mye teater og drama, for barna i fjellstemmen. i uke 43 hadde vi en forestilling kalt "belgen er løs" i uke 45 kommer Trommemannen og uke 46 "Ha det på badet" Deretter i uke 47 vil Vettene og Dvergene spille teater for de andre avdelingene. Vi gleder oss!

 • trygge barn

  13/09/2011

   

  Litt kort om hva vi har fokus på

  Den nye rammeplanen for barnehagens innhold, snakker om Dannelse fremfor oppdragelse. En god
  definisjon på dannelse er; det en sitter igjen med når en har glemt det en har
  lært. I Fjellstemmen barnehage ønsker vi å danne barn med sosialkompetanse,
  barn som er trygge på seg selv og som er trygge i samspill med andre barn, barn
  som kan ta og opprettholde kontakt med andre som kan løse konflikter, og gå ut
  av dem med en god selvfølelse. For å nå
  disse målene må vi voksne være tydelige, det vil si gi tydelige grenser og mye
  varme og omsorg. I tillegg benytter vi oss av, et pedagogisk materiell kalt STEG
  – FOR – STEG, som virkemiddel for å lære - og for å utvikle den sosiale
  kompetansen.  Mer om dette vil bli tatt
  opp i månedsplaner og møttter på avdelingene.   

 • FORELDREMØTE

  05/09/2011

  VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE TORSDAG 8. SEPTEMBER KL 20.00 - CA 21.30. MØTET VIL VÆRE AVDELINGSVIS.

 • høst

  30/08/2011

  Hei, det nye barnehageåret er alt godt i gang. Tilvenningsperioden har gått veldig fint i år. De nye barna begynner nå å finne sin plass i gruppen, og de som har gått her tidligere har funnet sin nye plass. Vær snill å ring oss, i løpet av dagen dersom dere lurer på hvordan barnet har det.

 • brukerundersøkelse

  10/05/2011

  Vi har nå gått gjennom og registrert brukerundersøkelsene. Avdelingene ser på hva som bør forbedres og kommer med en tilbakemelding til foreldrene om hvilke tiltak som vil bli satt i verk. Takk til alle dere som har tatt dere tid til og svare

 • takk

  02/05/2011

  Vi takker, for nok et år med kjempegodt fremmøte på basaren! Vi fikk inn over 12000kr  på to timer.

 • Basar

  21/03/2011

  Hei, det er vår, og tiden nærmer seg vår årlige basar!

  Onsdag 13.april kl 14.00 - 15.30 vil det være full rulle i barnehagen, med underholdning lotteri, servering og mye mer. Ta med dere famile, venner og kjente og kom innom for en koselig stund. Pengene går i år som i fjor til våre fadderbarn i Bangladesh.

   

  vi gleder oss til den store dagen.

  Ps vi blir kjempe glade for reflekser, kulepenner og andre gevinster!

 • IA

  24/01/2011

  Fjellstemmen barnehage er for en stund tilbake blitt IA bedrift. les mer på www.nav.no

  Positive erfaringer så langt

 • Reklamefilm

  13/01/2011

   Skriv tekst her

 • søknadsfrist 15.februar

  10/01/2011

  Hei, lurer du på hvilke barnehage du skal velge for barnet ditt? Kom gjerne innom å få en omvisning å slå av en prat, spør etter Lise Jorunn eller Anita (mandager og tirsdager er de beste dagene for oss)

  Minner om at søknadsfristen for opptak av barn for høsten 2011 er 15. februar. Registrer din søknad på www.haugesund.kommune.no 

 • Parkeringsplass

  25/11/2010

  Endelig!

  Utvidelse av parkeringsplassen er nå godkjent av bystyret. Vi sender ut anbudsrunde, og setter i gang så snart alt er på plass. gleder oss til å kunne tilby bedre parkeringsmuligheter ved vår barnehage!

 • Klatring

  09/11/2010

  Vettene og Nissene driver i disse dager med klatring de har vert i tysvær tunet. Personalet har tatt kurs og barna er kjempe tøffe. De våger seg langt opp i veggen Se bilder på avdelingene.

 • Aktivitetsuke

  05/10/2010

  I uke 42 skal vi ha aktivitetsuke for barna. Da organiserer vi ulike aktiviteter og tradisjonsleker på barnehagens uteområde(aktivitetsdagen 27. oktober går derfor ut). Paralellt blir det Temauke for personalet. Det har vi hatt tre ganger før, med positive erfaringer. Personalet får da mulighet til å møtes på tvers av avdelingene, og ha faglige diskusjoner om aktuelle tema. Dette oppleves som svært lærerikt og motiverende for personalet

 • lekeplasskontroll

  07/09/2010

  Vi ønsker at lekeplassen i barnehagen skal være et godt og trygdt sted for barna våre. I dag har vi hatt vår årlige kontroll av lekeapparatene, ved lekeplasskontrollør fra Haugesund kommune.  Vi takker i den forbindelse alle foreldre, for det gode vedlikeholdsarbeidet, som blir gjort på vaktmestertjenesten.

  Minner også om at det er viktig å spa godt opp i grusen under lekeapperatene.

 • nytt barnehageår

  16/08/2010

  Velkommen til nytt barnehageår. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og å møte alle de andre igjen. De første dagene og ukene vil vi legge spesielt vekt på trygghet. De nye skal bli kjente, og de som har gått her fra før, skal finne en ny plass i gruppen eller kanskje skifte avdeling. Det er viktig for oss i barnehagen å gi barna en god start, bare ta kontakt pr tlf, eller spør oss om ting dersom det er noe dere lurer på.

  " VI SPILLER PÅ LAG"

 • Kolonihage

  25/06/2010

  Som sagt på årsmøtet ønsket barnehagen en  parsell i kolonihagen. Vi fikk ikke det i denne omgang,  får håpe på bedre lykke neste vår :-)

   

 • 08/06/2010

  link til plan overgang barnehage skole

  http://www.haugesund.kommune.no/rutinebeskrivelser/overgang-barnehage-skole-article51307-2460.html

 • sommer

  14/06/2010

  SOMMER INFO

  Nå går det mot sommer og i den forbindelse sender vi ut litt informasjon:

  En trenger ikke betale barnehagekontigent i juli, da det kun betales for elleve måneder i året.

  Vi har ikke folk på kjøkkenet i juli, derfor ber vi alle ta med matpakke for hele dagen i barnehagen.

  Åpningstidene f.o.m. 5. juli - t.o.m. 13.august vil være 7.30 – 16.30. Vennligst ta kontakt dersom dette blir vanskelig for dere.

  God sommer

  til alle barn, foreldre og andre, takk for sammarbeidet ï året som gikk.

 • jubileum

  14/06/2010

  Fredag 11. juni feiret vi barnehagens 20 års jubileum. Flotte kaker var bestillt og deilig hjemmelaged pizza ble servert. Været var ikke helt på vår side, så vi stuet oss sammen på fellesrommet. Der var det dekket til bursdagsfest. Tryllekunstneren Kevin kom, og laget mye morro. til slutt pakket vi opp masse leker. En flott dag dere kan se bilder fra i billedgalleriet.

 • angående streik

  31/05/2010

  TIL ORIENTERING: 133 ansatte i Haugesund og Karmøy i kommunal sektor er tatt ut i streik. Dette gjelder ikke oss i Fjellstemmen barnehage. Vi er ansatt i privat sektor.

 • 17.mai

  12/05/2010

  I dag har vi hatt en kjempeflott 17. mai feiring i barnehagen. Ungene har kost seg med pølse og is. de eldste jentene gikk i drillkorpset og guttene stod for talen! kjempeflinke!! 

 • 17. mai

  26/04/2010

  17. Mai feiringen i barnehagen nermer seg!

  Vårt drillkorps står klar for øving, de fikk nye "uniformer" i fjor vi gleder oss til årets tog, og jentene i Stjerneklubben (5 års-gruppa) er spendte

 • 26/04/2010

  Vi takker for bidrag på Basaren! Nok en gang ble det en flott dag med mange besøkende og mye aktivitet!

 • slakthuset

  06/04/2010

  Hei, lørdag 10. april stort arrangement på Slakthuset for alle barnefamilier. noen av barna i fjellstemmen skal være med og synge

  barn og personale skal vise frem klær..

 • bilder

  08/03/2010

  I vårt billedgalleri kan du nå se bilder fra karnevalet og ikke minst mange flotte bilder fra vinteraktiviteter.

 • karneval

  15/02/2010

  Hei, på fredag 19.02 skal vi ha karneval i barnehagen!

  I barnehagen blir det underholdning med musikk og morro, dans til sambarytmer og det blir servert innbakte pølser

 • 5- åringene på museum

  08/02/2010

  Hei, så dere oss i Haugesunds avis på lørdag? En gruppe barn fra barnehagen var på museumsomvisning hvor de også viste frem noe av de har lært sammen med Adina, vår (musikkpedagog) Barna spillte trommer og sang. bilde vil bli lagt ut under"Vettene" i billedgalleriet.

 • Hvilke avdeling skal ditt barn gå på til neste år?

  18/01/2010

  Vanskelig å velge avdeling til neste år? De som har barn født i 2005 og 2006 har fått spørsmål om hvilke avdeling de ønsker for sitt barn til neste år. Valget står mellom Nissene og Vettene. Svaret må være inne innen 02.02.10 Trenger du råd, eller har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Lise Jorunn eller Anita på telefon 52 71 49 15, eller kom innom for en prat. Personalet på avdelingene kan også hjelpe til med å avklare spørsmålet.

  Lykke til, vi skal gjøre vårt for at ditt barn får det bra uansett hvilke avdeling valget faller på.

 • brukerundersøkelse

  18/01/2010

  Hei, vi har allerede fått inn noen brukerundersøkelser, men tar gjerne i mot flere. Dersom du ønsker å være anonym, legger du bare skjemaet i postkassen til barnehagen, på enden av samlestativet ved parkeringen.  så langt har det vert veldig positive tilbakemeldinger, kjempe motiverende for oss som jobber her, men vi tar selvfølgelig også mot tips til forbedring.

 • måltid

  18/01/2010

  Gode nyheter, vi fortsetter med to måltider og frukt hver dag, dekket av barnehagen! Tilbudet vil bli evaluert igjen til sommeren.

                                                   

 • søknadsfrist

  14/12/2009

  Søke barnehageplass?

  Vi ønsker deg velkommen innom for en titt.

  Les mer om hva vi står for under "vi spiller på lag"

  Spør etter Lise Jorunn (mandager og tirsdager)

  søknadsfrist 15. februar på www.haugesund.kommune.no

   

   

   

   

 • steg for steg

  07/12/2009

  Vi har kommet godt i gang med "steg for steg" De ulike avdelingene har jobbet ulikt med dette. Men alle har hat stort fokus på vise hensyn og være gode med hverandre, vi synes nå vi ser resultater av dette. Hver avdeling vil levere ut et skriv om hvordan de har jobbet med "steg for steg" i løpet av høsten og hvordan de har tenkt å jobbe videre med det til våren.

 • måltid

  02/11/2009

  I Fjellstemmenbarnehage har vi nå en prøveordning frem til nyttår, med to gratis måltider hver dag. Vi har en ansatt på kjøkken hver dag, det er Borghild og Øystein som deler dagene og oppgavene mellom seg, stadig serverer de nye gode retter som både barn og personalet setter stor pris på.

 • temauke

  26/10/2009

  I fjellstemmen barnehage ønsker vi at barn og foreldre skal møtes av reflekterte og tydelige voksne. Denne uken har vi derfor TEMAUKE.

  Det betyr at personalet sitter i grupper å diskuterer aktuelle problemstillinger, denne gang med utgangspunkt i "steg for steg" tema vi blandt annet vil være innom er :

  • "hva vil det si å takle følelser?, er det f.eks lov å vise sinne"
  • "barn tåler å bli skitne og våte, men ikke krenket"
  • " Hvordan lar vi barna være med å påvirke barnehage dagen? og hva legger vi i "barns medvirkning"."

  Det vil senere i barnehageåret bli satt opp tidspunkt der foreldrene kan møtes å diskutere lignende problemstillinger.

 • Svineinfluensa

  13/08/2009

  Svineinfluensaen sprer seg, og barnehagene oppfordres til å innføre forebyggende tiltak mot smitteoverføring blant barn og ansatte. Vi har laget en handlingsplan ut fra det som er anbefalt nå. Oppslag i barnehagen er satt opp og linker til handlingsplan og råd om forebygging finner du under dokumenter.

  Ved behov blir retningslinjene endret, og dette vil vi følge nøye opp og gjøre de justeringer som er nødvendig.

  Vi ønsker oppdaterte telefonlister og mailadresser, slik at disse er klar hvis det skulle være nødvendig å gi informasjon raskt til alle foreldre. Sjekk at barnehagen har rett telefonnr. og mailadresse til deg. 

   Dørhåndtakene sprites hver dag. Barna vasker hendene grundigere og oftere. Personalet gjør det samme. Men det er viktig at vi ikke blir hysteriske, og tar dette med fatning. De fleste blir ikke alvorlig syke.

  www.pandemi.no    (helsedirektoratet)

  www.fhi.no             (folkehelseinstituttet)

 • BRANNTILLSYN

  28/09/2009

  Brannvesenet var på tilsyn fredag 25.09.09 bare positive tilbakemeldinger, er ikke det FLOTT!!

 • vedlikehold

  22/09/2009

  En takk til vedlikeholdskomiteen som gjorde en flott jobb med å vasket ned hele barnehagen utvendig, onsdag i forrige uke. i tilleg har de gravd vekk mold rundt skuret, satt på ny grunnmursdpapp, flyttet en vegg inne, lagd nye hyller i skuret og mye mer. TUSEN TAKK! på denne måten får vi en fin arbeidsplass og barna får gode og trygge forhold i hverdagen.

   

 • BRANNVERNUKE

  14/09/2009

  I " felles billedalbum" kan dere se bilder fra dagens brannøvelse. Dette er en av flere brannøvelser dette året.

  LJS.

 • ringevikarer

  25/08/2009

  Hei kunne du tenke deg å være ringevikar hos oss? eller legge inn en åpen jobbsøknad på evt. ledige stillinger, ta kontakt med Anita eller Lise Jorunn på tlf 52 71 49 15 eller send mail til  dvergene@fjellstemmen.no                                                           

 • 25/08/2009

  Vår årlige lekeplass kontroll ble i dag gjennomført av lekeplassinnspektør fra Haugesund kommune. Vi fikk gode tilkbakemeldinger på vedlikehold, og alle apparatene ble godkjent etter forskriftene.

  L.J.S.

 • Velkommen til nytt barnehageår.

  14/08/2009

  Så var sommerferien over for i år, og vi håper dere alle har hatt en strålende flott sommer!!
  Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen, både med barn vi har med oss fra tidligere år, og nye barn som starter nå i august. Velkommen til dere!
  I august måned blir det fokus på det å bli kjent i ny gruppe, kjent med rutiner og det som er på avdelingene.Foreldremøte er satt til 9.september. Er det noe dere lurer på, send gjerne en mail, ta en telefon eller ta kontakt med en av oss i personalet.

 • Avdeling Vettene

  03/06/2009

  Så er tiden snart inne for å ønske Synnøve lykke til i en annen barnehage i Stavanger neste år. Hun har bare permisjon 1 år, så kanskje hun kommer tilbake igjen :-) Som pedagogisk leder på Vettene kommer ei dame med navn Elin. Hun har jobbet mange år som førskolelærer i Bodø, flytter til Haugesund nå i sommer. Det blir Elin, Kjersti og Linda som blir fast personal, og Bente vil jobbe der en dag i uka når Linda har fri.

   

 • Basar

  05/05/2009

  Tusen takk for alle bidrag som gjorde basaren vår atter en gang til en sukse`. Det er blitt en flott tradisjon både når det gjelder innhold og værmelding. Det sto en flott artikkel om basaren i Karmsund avis i uke 18.

 • Har du tenkt over dette?

  06/04/2009

  At lek handler om å sette seg inn i andres sted, systematisere og bearbeide informasjon slik at den gir mening og kan brukes i leken. Barna må kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtaler om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå komprimisser, hjelpe hverandre, og dele med hverandre samtidig som de må kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag.

  Se og lytt når barnet ditt leker, ganske interesant!

 • Basar

  03/03/2009

  Siden 1997 har det hvert år blitt arrangert basar i Fjellstemmen barnehage til inntekt for våre to fadderbarn i Bangladesh, Latiful Hassan og Zohora Tasnim, og i år er intet unntak.

  I år har vi basar torsdag 23 april, og i den forbindelse ønsker vi alle foreldre, venner og familie velkommen.

  Dersom noen kan bidra med en gevinst til utlodning eller reklame materiell (f.eks. kulepenner, ballonger, refleks, nøkkelringer og lignende) tar vi imot med takk. Nærmere info om dagen kommer senere.

  Anita

   

 • Temakveld i barnehagen; ”Tydelige voksne”

  03/02/2009

  Etter å ha hatt tema-uke i barnehagen for personalet med stort engasjement, og høy motivasjonsfaktor, tenkte vi å prøve dette også sammen med dere som foreldre.   

  Vi har satt opp to datoer 11.02.09 og 06.05.09 fra kl. 20.00 – 22.00

  Her vil vi dele oss i grupper for diskusjon og utveksling av erfaringer. Vi sitter alle med både gode og dårlige erfaringer som ofte kan være godt å ha fått diskutert med andre, eller bare å lytte til andre sine erfaringer kan også være fint.

  Oppslag i garderoben for påmelding!

 • Åpningstider i bhg.

  29/01/2009

  DA ER DET VEDTATT AT UTVIDET ÅPNINGSTID ER KOMMET FOR Å BLI!

  GI BESKJED 2 DAGER I FORKANT VED Å SKRIVE DEG PÅ LISTA I BARNEHAGEN. SPØR PERSONALET OM HVOR LISTA ER. VI ÅPNER DA 06.45 OG STENGER 16.45.

  HUSK Å GI BESKJED 2 DAGER I FORKANT, ELLERS ÅPNER OG STENGER VI SOM VANLIG, DETTE FOR Å IKKE STREKKE VAKTENE MER ENN NØDVENDIG.

   Anita

   

 • Hvorfor er det nødvendig å jobbe med sosial kompet

  12/11/2008

  Det er mange grunner til å sette sosial kompetanse på dagsorden. Utviklingen av sosiale ferdigheter ble tidligere betraktet som naturlige prosesser som utvikler seg i fritt samspill med andre. Nyere forskning innen områdene atferdsvansker og sosial læring viser at det er nødvendig å ha et mer aktivt forhold til barns sosiale samspill.

  Vi lever i et samfunn under sterk forandring. Et vesentlig trekk er store krav til tilpasning og fleksibilitet. I dette ligger kravet om å forholde seg til mange mennesker på flere arenaer. Endringer i arbeidslivet skjer i økende tempo og krever rask omstilling. Dette krever blant annet høy kompetanse i sosiale ferdigheter.

  Mange barn opplever endring i sin familiesituasjon. Flytting og skillsmisser er eksempler på omstillinger i barns livsvilkår som må få konsekvenser for vårt arbeid i barnehagen. Spesielt gjennom lek og sosialt samspill kan barn utvikle en åpen og fleksibel væremåte som gjør dem i stand til å møte endringer i fremtidssamfunnet.

  Et trekk ved samfunnsutviklingen som skaper sterk bekymring er det stigende antall barn som viser manglende kunnskap og evne til å omgås andre mennesker på en sosialt aksepterende måte. Økende vold, mobbing, fremmedfrykt og avvisning er atferdsproblemer som kan nevnes i denne forbindelsen.

  Det blir ekstra viktig å velge hva vi vil sette fokus på i arbeidet med barn, både i barnehagen og som foreldre. Hva er viktig i livet?

  Anita 

 • Åpningstid i barnehagen

  05/01/2009

  Vi har besluttet å utvide åpningstidene fra 06.45 - 16.45 ved behov i barnehagen fra og med uke 42.

  Dette blir en prøveordning ut året. Skriv deg opp på liste på avdelingen 2 dager i forkant, vi utvider kun ved behov, for å ikke unødig å strekke vaktene pr. avd. Det går to tidlig tidlig  vakter og to ekstra sen vakter.

  Anita

 • Livet i familien

  27/08/2008

  Livet i familien

  De viktigste verdier i samliv og barneoppdragelse

  Jesper Juul har skrevet en bok om de viktigste verdier i samliv og barneoppdragelse.

 • Kunsten å si nei!

  27/08/2008

  Kunsten å si nei!

  - med god samvittighet

  Kunsten å si nei handler om å ta ansvar for seg selv – også av hensyn til andre.

 • Læringsprosesser i barnehagen.

  15/07/2008

  Når vi som foreldre står og titter inn gjennom nøkkelhullet i barnehagen en tilfeldig valgt dag, vil vi se et mangfold av aktiviteter. Noen barn hopper og løper, andre sitter ved et bord, noen vasker hendene. Det vil være barn om roper, voksne som svarer, noen barn som stikker hodene sammen intenst opptatt med en felles oppgave, andre som dytter på en kasse med lekemateriell. Noen sitter uder bordet og med blyant og papir, andre igjen ruller og tumler rundt på en madrass gjentatte ganger, fulgt av muntre tilrop fra en voksen.

  Hvordan kan dette mangfoldet av inntrykk forstås som læringsprosesser hos barn? Det kan være lett med et utenfrablikk å tenke at her må det enkelte barn få mer oppmerksomhet, det må være mer system, struktur og ro for at noen skal lære. Men fra innsiden vil en kunne oppdage strukturer som har stor betydning for de læringsprosesser en ønsker at barn skal oppleve og erfare.

 • Rimelig godt oppgjør i PBL-A

  30/06/2008

  Det er oppnådd enighet i meklingen i PBL-A. Litt etter midnatt søndag 29. juni la Riksmeklingsmannen fram en skisse som gir de ansatte i PBL-A-barnehagene en lønnsutvikling på linje med offentlig sektor.

 • Involver barnet i familielivet

  13/06/2008

  GI EN HJELPENDE HÅND
  Ønsker du at barnet ditt skal begynne å lære seg å hjelpe til og dele med andre? Allerede nå kan hun eller han lære seg å hjelpe til med noen enkle ting. La utgangspunktet være barnets ønske om å herme. Barn setter veldig pris på å få være delaktig i alt det spennende hun eller han ser du gjør - være seg det er å legge klær inn i vaskemaskinen, vaske sitt eget hår eller helt enkelt holde i husnøklene når du har mye å bære. Å få delta i hussyslene er en stor opplevelse. Det kan også være en god idé å ha en ryddestund etter avsluttet lek. Og hvorfor ikke la barnet hjelpe til i hagen også? Kjøp en liten vannkanne og la barnet vanne blomstene. Det spiller jo ingen rolle om hun eller han søler! Gi barnet ditt følelsen av å klare disse tingene selv, ettersom det er en utmerket øvelse for å lære seg å takle problemer som oppstår underveis. Det er samtidig bra å være til stede, ettersom barnet ditt fortsatt er avhengig av en hjelpende hånd iblant.

 • Mestringsfølelsen vår.

  30/05/2008

  Vi lever i et samfunn der det stilles krav til oss fra første stund. For mange oppleves kravet om å lykkes i alt så sterkt at de mister følelsen av å "leve". Med mestring må vi sikte til de små episodene som føles så godt. Alle mestrer noe. Noen gir verdens beste klemmer, andre har lært seg teksten til en vanskelig sang, atter andre har overvunnet seg selv og tør å putte fingrene ned i den merkelige fingermalingen. Alle skal ikke klare alt, men alle skal oppleve den gode følelsen av å kunne dele gleden over å mestre noe med en annen.

  Ha ei kjempefin helg!

 • Ja vi elsker dette landet!

  05/01/2009

  17. mai ble feiret med drill og trommer. Flott langt tog, trommer, drilling av alle de store jentene i barnehagen, sang og heiarop fra alle oss andre. Dette var kjekt, heldig med været som alltid :-)Det blir lagt ut bilder i bildealbumet.

  Etter toget hadde drilljentene oppvisning for oss, og John Øyvind hadde en flott tale med ønske om en fin 17 mai, og gratulerte Norge med dagen. TV Haugaland var og filmet oss fra vi begynte toget til talen var ferdig, så i kveld kommer vi på tv :-)

  Det ble pølser i brød med saft attåt. Senere fikk alle hver sin is å kose seg med. Vi hadde ulike leker som sekkeløp, kast på boks, karaoke, og potetløp. Kjempefin dag.

  Ønsker alle en kjempefin 17 mai!

 • Hvis jeg får sola i hodet

  16/05/2008

   

  Jente, 3 år, undrer seg for tiden over mange ting, og tenker dype filosofiske tanker. En deilig solskinnsdag satt hun og bestevenninnen  på hver sin huske og svingte i takt, da hun hensank i dype tanker. Så sa hun endelig:

  ”Hvis jeg får sola i hode, da har ikke jeg noe hår!”

 • bilder

  05/05/2008

  Se bilder og les om dvergenes tur mandag 5.mai

 • BASAR

  05/01/2009

  Velkommen til vår

       

  Basar 2008

  Torsdag 24.04.08

  Kl. 13.30-15.30

   

  Siden 1997 har det hvert år blitt arrangert basar i Fjellstemmen barnehage til inntekt for våre to fadderbarn i Bangladesh,

  Latiful Hassan og Zohora Tasnim, og i år er intet unntak.

  Overskuddet ønsker vi å gi til Jakob Langåker i Brasil, til bygging av ny barnehage.

   

  Program

   

  Salgsbod på Nissene der det også er loddbok med mange fine premier.

   

  Teaterfremvisning ute ved skuta.

   

  Tombola på Dvergene.

  Kafé på kjøkken.

  Lykkehjul, salg av pølser, lapskaus, pinnebrød og popkorn foregår ute.

   

 • Noe å smile av!

  31/03/2008

  En voksen hører at to av 4 åringene holder på inne på toalettet. Det renner vann fra springen, og det høres gjentatte trykk fra såpedispenseren. "Hallo, hva gjør dere der inne?" Den voksne venter i spenning - det blir et øyeblikk helt stille. så kommer det forsiktig fra den ene 4 åringen: "Vi vasker oss!" "Jaha," sier den voksne, "men kan det være nødvendig å bruke så vanvittig mye såpe?" Det blir helt stille igjen. Da stikker den ene gutten hode sitt ut av døra og ser på den voksne: "Vi har storvask!"

 • Barneoppdragelse er ingen enkel sak!

  06/02/2008

  Foruten kjærlighet og pleie, er oppdragelse den beste gaven foreldre kan gi barna sine. De fleste foreldre synes det er vanskelig å sette grenser. Dessuten er det ikke lett å være konsekvent. Vi vil alle ha hyggelige, omtenksomme, veloppdratte barn, men det kan være vanskelig å vite hvordan man skal oppnå det. Dessuten har vi nok visse tanker i bakhodet at for mye korrigering kan hemme barna. Å finne den rette balansen mellom å oppmuntre barnets opplevelsesfrihet og lede barnet inn på rett spor, kan virkelig være vanskelig. Husk at det er du som er voksen, og at det ikke handler om hvem som skal vinne viljekampen. Prat med partneren din, venner og andre foreldre om oppdragelse, og prøv å finne en måte som passer akkurat deres familie. Jeg er mor til 4 gutter, eldstemann er 23 år og minstemann er en skikkelig etterpå klatt på 1 år, å gjett om han også vet å skru på sjarmen til alle tider. Ikke lett å være konsekvent når han prøver på alle fantestrekene sine, men det er jo ingen som har sagt det skal være lett heller.

 • NAM!

  02/03/2007

  Hva er vel bedre på en fredag enn fransk lakseform?

 • DETTE ER OSS:

  26/04/2010

   Vår visjon: vi spiller på lag

   

  • Vi ser ditt barn.
  • Flott nyoppusset barnehage fra inderst til ytterst.
  • Musikk stunder, med egen musikkpedagog. Trommer og andre instrumenter
  • Her får barna mulighet til å lære tegnspråk.
  • Mye friluftsliv.
  • Fjellklatring.
  • Matlaging og egen kjøkken assistent/kokk, to gratis måltider, pluss frukt hver dag
  • Godt personalmiljø.
  • Årlig stor basar.
  • Arrangement der foreldrene blir invitert.

  .

  KOM INNOM OG HILS PÅ OSS!

                                    

 • vetter

  04/05/2007

 • gjestebok

  04/05/2007

  Hei alle foreldre og evt andre som er inne på våre sider.

  Dere er hjertelig velkommne til å bruke vår gjestebok. Der kan dere gi ris og ros

 • Klatring er gøy!

  19/02/2007

  Klatring er gøy!

 • Nytt uteområde!

  15/02/2007

  Vi har pusset opp uteområdet i sommer og tør påstå at vi har den fineste lekeplassen i hele Haugesund! Se bare her!

 • Nye e-postdaresser

  08/02/2007

  Du kan sende e-post direkte til avdelingene. Adressene er:
   

  Hvis du skal sende post til kontoret, sender du til: